โจทย์วิจัยเพื่อMatching ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ

สกอ.ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการภาคเอกชน มายังเครือข่ายบริหารการวิจัย ทั้งนี้ โจทย์วิจัยทั้งหมดมาจากการที่สภาอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับสวทน.ในการจัดงาน TM Fair 2017 วันที่ 2 ต.ค.2560 โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม Matching ซึ่งมีการเปิดให้ผู้ประกอบการมาลงทะเบียนโจทย์วิจัยเพื่อMacthing นักวิจัย และร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาเชิงลึ
ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมได้รวบรวมโจทย์ที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนทั้งหมด ส่งมาเพื่อ Matching นักวิจัย หากมีนักวิจัยท่านไหนส่นใจโจทย์จากผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลกลับมาที่ Email: rdi.fti@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศุภกาญจน์ (อาร์ม) โทรศัพท์ 02-3451236  หรือ 088-7513554

 

Download เอกสารประกอบ

โจทย์วิจัย TM Fair 2017 แบบฟอร์มรายชื่อนักวิจัย