รายละเอียดทุนองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

รายละเอียดทุนองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ดังนี้

1.       Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (Standard)

  • สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิปริญญาเอก
  • คุณสมบัติ : สมัครภายใน 6 ปีหลังจบปริญญาเอก
  • ระยะเวลาของทุน : 12 ถึง 24 เดือน
  • เบี้ยเลี้ยง : ¥362,000 / เดือน( ≈ 110,000 บาท )

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/

2.       Invitation Fellowship Programs for Research in Japan (Long-term, Short-term, Short-term S)

  • สำหรับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาเอก
  • ระยะเวลาของทุน : 2 ถึง 10 เดือน
  • เบี้ยเลี้ยง : ¥387,600 / เดือน (≈ 117,400 บาท )

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/

3.       RONPAKU (Dissertation PhD) Program (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)

  • สำหรับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และนักวิจัยที่มีวุฒิปริญญาโท

คุณสมบัติ ดังนี้

ผู้สมัครที่มีสิทธิ:

ผู้สมัครที่มีสิทธิสมัครต้องเป็นนักวิจัยที่ดำรงตำแหน่งในฐานะนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัยในประเทศไทยเต็มเวลา หรือเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่เริ่มต้นการสมัครอายุน้อยกว่า 45 ปี ณ วันที่ 1 เมษายนของปีที่เริ่มต้นการสมัคร

การสนับสนุนทางการเงิน JSPS:

สูงสุด 3.6 ล้านเยนหรือประมาณ 1.2 ล้านบาท (ต่อปีบัญชีคือ1.2 ล้านเยน หรือประมาณ 400,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ครอบคลุมโดยกองทุนดังกล่าวข้างต้น:

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศของผู้สมัครทุนRONPAKU และภายในประเทศญี่ปุ่น ทั้งผู้สมัครและที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ (ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นของทางนักวิจัยที่รับรอง) ฯลฯ

* แต่ละปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของเงินทุนรวม ที่จะต้องใช้จ่ายในการเดินทาง

เตรียมเอกสาร ดังนี้  http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/applicationforms.html

4.       Bilateral Programs (Joint Research Projects/Seminars/Researcher Exchanges)

JSPS ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยการทำสัญญาร่วมกันตามข้อตกลง (MOU) กับสภาวิจัยแห่งประเทศไทย เช่น โครงการวิจัยร่วมกัน (Joint Research Projects) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการสัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://en.nrct.go.th/en/News/tabid/78/ArticleType/ArticleView/ArticleID/301/PageID/259/Default.aspx

Download เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด Program Checklist ดาวน์โหลด Program ภาษาไทย ดาวน์โหลด JSPS Presentation