ปกวิจัยอาวุโส

ขอเชิญชม วีดีโอการบรรยาย”เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ” 29 เมย. 64

ขอเชิญชมวีดีโอการบรรยาย เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ” โดย : ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร “เมธีวิจัยอาวุโสสาขาภาษาอังกฤษ” ประจำปีพุทธศักราช 2558 นักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น. ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams คลิกรับชมที่นี https://drive.google.com/file/d/1DplkVwB1INpYCeScqA7-bUdiq9RnOKAV/view?usp=sharing เอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/file/d/1U2sD5SisyZDLutYrmSBhoRf_cz7wVRLo/view?usp=sharing

โปสเตอร์พี่อุ่ย2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “แนวทางการขอทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เรื่อง  “แนวทางการขอทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร” วิทยากร  :  นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 9.00- 12.00 น. ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่ https://forms.gle/zzUf6K2rHgAL16Jm7 ปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่  17  มิถุนายน 2564 เวลา   12.00 น.   หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน ติดต่อสอบถามได้ที่   thaiwest.su@gmail.com จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

nanc ขยายเวลา 2

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขอขยายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อันที่ 1

โครงการบรรยาย “เส้นทางความก้าวหน้า, จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ” วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.30น. – 12.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00- 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษภาคกลางตอนล่าง และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 196 คน ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมธีวิจัยอาวุโสสาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2558 และนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย >>>>>> https://drive.google.com/file/d/1U2sD5SisyZDLutYrmSBhoRf_cz7wVRLo/view?usp=sharing

รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย “เส้นทางความก้าวหน้า, จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ” วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย “เส้นทางความก้าวหน้า, จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ” วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.30น. – 12.00 น. ผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams * ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. คลิกที่นี่ ***ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ กลุ่มLine SUResearchNews , ThaiwestResearchNews ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 (จำนวนจำกัด) **************************************************** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email thaiwest.su@gmail.com ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/SuricSilpakorn เว็บไซต์ www.thaiwest.su.ac.th จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  

วิจัยอาวุโส

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง   “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์ สู่เมธีวิจัยอาวุโส ” โดย  :  ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร “เมธีวิจัยอาวุโสสาขาภาษาอังกฤษ” ประจำปีพุทธศักราช 2558 นักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี   พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564    เวลา  9.00- 12.00 น.   ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่ https://forms.gle/86RYdGLjyNbbSPSM7   ปิดรับสมัครภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.   หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน   ติดต่อสอบถามได้ที่   […]