โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการรอบที่1 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการพิจารณารอบที่1(ปรับปรุง)

การเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2  

สำหรับโครงการ 3 ประเภทคือ

  1. Premium OTOP (หัตถกรรม)
  2. HIGH VALUE SERVICE
  3. START UP

งบประมาณของโครงการขอให้เหมาะสมกับเนื้องานที่จะทำ และ OUTPUT สุดท้าย

กำหนดการส่งข้อเสนอ

ขอให้ส่งไฟล์จดหมายนำส่งและข้อเสนอโครงการที่ลงนามครบถ้วนแล้ว  ทางอีเมล์  thaiwest.su@gmail.com   และจัดส่งเอกสารมาที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ภายในวันที่ 17 ก.ค. 60

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ

เกณฑ์การพิจารณาข้อเส​นอโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจส​ร้างสรรค์ (Creative Economy)